Thông tin đăng ký

Đăng ký tham gia
Sân chơi cùng OKO!

Vui lòng điền thông tin và gửi đoạn văn dự thi chia sẻ suy nghĩ của bạn về công dân toàn cầu bằng tiếng anh để đăng ký tham gia sân chơi nhé.

Thông tin dự thi

Tối đa 500 từ.

Bạn có thể đánh trực tiếp nội dung bài dự thi ở khung trên hoặc upload hình chụp bài văn viết tay trên giấy dạng ảnh hoặc file word.

Upload file

Hệ thống chỉ nhận 01 file duy nhất: Định dạng *.jped, *.png và *.docx (< 5MB)