GIẢI THƯỞNG BÌNH CHỌN TOP 20 VÒNG CHUNG KẾT

Thời gian sản xuất và đăng tải video dự thi: Từ ngày 02/06/2024 đến 23:59 ngày 12/06/2024
Thời hạn bình chọn video: Từ ngày 13/06/2024 đến 23:59 ngày 23/06/2024
Cơ cấu giải thưởng: Top 20 Vòng Chung Kết tiếp tục kêu gọi bình chọn cho video dự thi để có cơ hội giành được giải thưởng là 01 suất tham gia trại hè tại Việt Nam cho học sinh và phụ huynh trị giá 70.000.000 VNĐ và tiền mặt trị giá 5.000.000 VNĐ.
Điều khoản và điều kiện

Tất cả

74 | Trần Bích Thục Đoan | Lớp 6A9 | TH-THCS-THPT NGÔ THỜI NHIỆM, Bình Dương

372 lượt bình chọn

Thí sinh: Trần Bích Thục Đoan

Lớp: 6A9

Trường: TH-THCS-THPT NGÔ THỜI NHIỆM

Tỉnh/thành phố: Bình Dương

Nội dung video:
I am Thuc Doan and today, we will explore the crucial role of water in our lives and in promoting peace and prosperity around the globe. #HoidongHoiTrunguong #VSCDC#AnhnguOKO#ThieunienVietNam#congantoancau #sanchoitoancau #OKO

#sanchoitoancau
#OKO