GIẢI THƯỞNG BÌNH CHỌN TOP 20 VÒNG CHUNG KẾT

Thời gian sản xuất và đăng tải video dự thi: Từ ngày 02/06/2024 đến 23:59 ngày 12/06/2024
Thời hạn bình chọn video: Từ ngày 13/06/2024 đến 23:59 ngày 23/06/2024
Cơ cấu giải thưởng: Top 20 Vòng Chung Kết tiếp tục kêu gọi bình chọn cho video dự thi để có cơ hội giành được giải thưởng là 01 suất tham gia trại hè tại Việt Nam cho học sinh và phụ huynh trị giá 70.000.000 VNĐ và tiền mặt trị giá 5.000.000 VNĐ.
Điều khoản và điều kiện

Tất cả

251 | Nguyễn Khánh Hoàng | Lớp 6A6 | THCS Lê Hồng Phong, Lâm Đồng

417 lượt bình chọn

Thí sinh: Nguyễn Khánh Hoàng

Lớp: 6A6

Trường: THCS Lê Hồng Phong

Tỉnh/thành phố: Lâm Đồng

Nội dung video:
World cup is the world football championship, officially called Fifa World Cup. It is a sporting event that attracts the attention of a large audience around the world. The Vietnamese football team is also gradually asserting itself in regional tournaments and has many opportunities to get closer to the World Cup dream. #HoidongDoiTrunguong #VSCDC #AnhnguOKO #Sanchoi #ThieunienVietNam #Congdantoancau

#sanchoitoancau
#OKO