GIẢI THƯỞNG BÌNH CHỌN TOP 20 VÒNG CHUNG KẾT

Thời gian sản xuất và đăng tải video dự thi: Từ ngày 02/06/2024 đến 23:59 ngày 12/06/2024
Thời hạn bình chọn video: Từ ngày 13/06/2024 đến 23:59 ngày 23/06/2024
Cơ cấu giải thưởng: Top 20 Vòng Chung Kết tiếp tục kêu gọi bình chọn cho video dự thi để có cơ hội giành được giải thưởng là 01 suất tham gia trại hè tại Việt Nam cho học sinh và phụ huynh trị giá 70.000.000 VNĐ và tiền mặt trị giá 5.000.000 VNĐ.
Điều khoản và điều kiện

Tất cả

1 | Lê Phúc Trâm Anh | Lớp 6/1 | Trường THCS Hà Huy Tập, Hồ Chí Minh

587 lượt bình chọn

Thí sinh: Lê Phúc Trâm Anh

Lớp: 6/1

Trường: Trường THCS Hà Huy Tập

Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh

Nội dung video:
Welcome to this week's breaking news! Explore my homeland's ceremony - The Ho Chi Minh City River Festival. It is the second year our city has organized this event filled with numerous fascinating activities including Fruit Week, Art Show, fireworks display, and water sport activities. This festival is aimed to honor, preserve, and promote the lifestyles, culture, and precious heritage of Saigon River. #HoidongDoiTrunguong #VSCDC #AnhnguOKO #ThieunienVietNam #Congdantoancau

#sanchoitoancau
#OKO