GIẢI THƯỞNG BÌNH CHỌN TOP 20 VÒNG CHUNG KẾT

Thời gian sản xuất và đăng tải video dự thi: Từ ngày 02/06/2024 đến 23:59 ngày 12/06/2024
Thời hạn bình chọn video: Từ ngày 13/06/2024 đến 23:59 ngày 23/06/2024
Cơ cấu giải thưởng: Top 20 Vòng Chung Kết tiếp tục kêu gọi bình chọn cho video dự thi để có cơ hội giành được giải thưởng là 01 suất tham gia trại hè tại Việt Nam cho học sinh và phụ huynh trị giá 70.000.000 VNĐ và tiền mặt trị giá 5.000.000 VNĐ.
Điều khoản và điều kiện

Tất cả

256 | Võ Thị Minh Thư | Lớp 6.5 | Trung học Cơ sở Kiến Giang, Quảng Bình

1048 lượt bình chọn

Thí sinh: Võ Thị Minh Thư

Lớp: 6.5

Trường: Trung học Cơ sở Kiến Giang

Tỉnh/thành phố: Quảng Bình

Nội dung video:
In 2024, with the theme of Global Earth Day "Planet vs Plastic" to call on countries to reduce plastic consumption by 60% by 2040, thereby aiming to stop plastic consumption for human health and safety. Earth. Japan is a leading country in producing solutions to solve pollution from plastic waste and protect the environment with a circular economy model. Like other countries in the world, Vietnam is also aiming to develop a circular economy, effectively solving the relationship between economic growth and environmental protection. With specific measures to respond to Earth Hour 2024, Vietnam has made positive contributions to effectively protect and clean the environment. Hopefully small changes like this will make a difference in the future, our global environment will become cleaner and more beautiful. #HoidongDoiTrunguong #VSCDC #AnhnguOKO #Sanchoi #ThieunienVietNam #Congdantoancau;

#sanchoitoancau
#OKO