GIẢI THƯỞNG BÌNH CHỌN TOP 20 VÒNG CHUNG KẾT

Thời gian sản xuất và đăng tải video dự thi: Từ ngày 02/06/2024 đến 23:59 ngày 12/06/2024
Thời hạn bình chọn video: Từ ngày 13/06/2024 đến 23:59 ngày 23/06/2024
Cơ cấu giải thưởng: Top 20 Vòng Chung Kết tiếp tục kêu gọi bình chọn cho video dự thi để có cơ hội giành được giải thưởng là 01 suất tham gia trại hè tại Việt Nam cho học sinh và phụ huynh trị giá 70.000.000 VNĐ và tiền mặt trị giá 5.000.000 VNĐ.
Điều khoản và điều kiện

Tất cả

298 | Phan Lê Bảo Ngân | Lớp 6A | Trường TH&THCS Hải Phú, Quảng Trị

915 lượt bình chọn

Thí sinh: Phan Lê Bảo Ngân

Lớp: 6A

Trường: Trường TH&THCS Hải Phú

Tỉnh/thành phố: Quảng Trị

Nội dung video:
The plastic crisis is a serious problem with global plastic waste totaling 353 million tons and Vietnam contributes 1.8 million tons annually. On the occasion of the Earth Day this year, Vietnam aims to reduce plastic production by 60% by 2040. As a global citizen,my family and I supports this effort by sorting our waste, showing that small steps can lead to significant environmental change. #HoidongDoiTrunguong #VSCDC #AnhnguOKO #Sanchoi #Congdantoancau #ThieunienVietnam

#sanchoitoancau
#OKO