GIẢI THƯỞNG BÌNH CHỌN TOP 20 VÒNG CHUNG KẾT

Thời gian sản xuất và đăng tải video dự thi: Từ ngày 02/06/2024 đến 23:59 ngày 12/06/2024
Thời hạn bình chọn video: Từ ngày 13/06/2024 đến 23:59 ngày 23/06/2024
Cơ cấu giải thưởng: Top 20 Vòng Chung Kết tiếp tục kêu gọi bình chọn cho video dự thi để có cơ hội giành được giải thưởng là 01 suất tham gia trại hè tại Việt Nam cho học sinh và phụ huynh trị giá 70.000.000 VNĐ và tiền mặt trị giá 5.000.000 VNĐ.
Điều khoản và điều kiện

Tất cả

112 | Ngô Thị Ngọc An | Lớp 8A | Trường THCS Bạch Ngọc, Nghệ An

713 lượt bình chọn

Thí sinh: Ngô Thị Ngọc An

Lớp: 8A

Trường: Trường THCS Bạch Ngọc

Tỉnh/thành phố: Nghệ An

Nội dung video:
The 2024 theme of the World Environment Day: "Land restoration, desertification, and drought resilience," has inspired countries worldwide to take specific and practical steps to address this issue together. Vietnam, our country with a significant forested area, has consistently urged citizens to actively participate in reforestation efforts to help restore land, prevent erosion, and maintain a healthy green environment. This year, in observance of World Environment Day, numerous activities have been organized across the country. Embracing the slogan "Everyone can contribute to restoring degraded land," Vietnamese citizens, including myself, have been taking specific and practical actions to protect the environment. Let’s together join hands to preserve our natural world. #HoidongDoiTrunguong #VSCDC #AnhnguOKO #Sanchoi #ThieunienVietNam #Congdantoancau

#sanchoitoancau
#OKO