GIẢI THƯỞNG BÌNH CHỌN TOP 20 VÒNG CHUNG KẾT

Thời gian sản xuất và đăng tải video dự thi: Từ ngày 02/06/2024 đến 23:59 ngày 12/06/2024
Thời hạn bình chọn video: Từ ngày 13/06/2024 đến 23:59 ngày 23/06/2024
Cơ cấu giải thưởng: Top 20 Vòng Chung Kết tiếp tục kêu gọi bình chọn cho video dự thi để có cơ hội giành được giải thưởng là 01 suất tham gia trại hè tại Việt Nam cho học sinh và phụ huynh trị giá 70.000.000 VNĐ và tiền mặt trị giá 5.000.000 VNĐ.
Điều khoản và điều kiện

Tất cả

44 | Lại Châu Linh Đan | Lớp 6A2 | THCS Ngoại Ngữ, Hà Nội

11 lượt bình chọn

Thí sinh: Lại Châu Linh Đan

Lớp: 6A2

Trường: THCS Ngoại Ngữ

Tỉnh/thành phố: Hà Nội

Nội dung video:
AI is a machine that can think like humans and do things considered smart: reasoning, perception, decision-making, language translation, etc. (basically things traditionally thought to require human intelligence to complete). Viet Nam has a developing economy, which AI can help diversify. AI can help Viet Nam become a new technology hub and bring a lot of benefits to Viet Nam #HoidongDoiTrunguong #VSCDC #AnhnguOKO #ThieunienVietNam #Congdantoancau

#sanchoitoancau
#OKO