GIẢI THƯỞNG BÌNH CHỌN TOP 20 VÒNG CHUNG KẾT

Thời gian sản xuất và đăng tải video dự thi: Từ ngày 02/06/2024 đến 23:59 ngày 12/06/2024
Thời hạn bình chọn video: Từ ngày 13/06/2024 đến 23:59 ngày 23/06/2024
Cơ cấu giải thưởng: Top 20 Vòng Chung Kết tiếp tục kêu gọi bình chọn cho video dự thi để có cơ hội giành được giải thưởng là 01 suất tham gia trại hè tại Việt Nam cho học sinh và phụ huynh trị giá 70.000.000 VNĐ và tiền mặt trị giá 5.000.000 VNĐ.
Điều khoản và điều kiện

Tất cả

286 | Trần Hoàng Hà Linh | Lớp 6A1 | Trường THCS Thị Trấn Vôi số 1, Bắc Giang

54 lượt bình chọn

Thí sinh: Trần Hoàng Hà Linh

Lớp: 6A1

Trường: Trường THCS Thị Trấn Vôi số 1

Tỉnh/thành phố: Bắc Giang

Nội dung video:
Environmental pollution affects people all over the world. We each have a role to play in finding solutions and making positive changes. Even small actions can have a big impact when we all do them together. By being mindful of our daily habits and making environmentally-friendly choices, we can work towards a cleaner, healthier planet for ourselves and for future generations to enjoy. Let's come together and take responsibility for protecting our environment—it's our home, after all! #HoidongDoiTrunguong #VSCDC #AnhnguOKO #Sanchoi #ThieunienVietNam #Congdantoancau #sanchoitoancau #OKO

#sanchoitoancau
#OKO