GIẢI THƯỞNG BÌNH CHỌN TOP 20 VÒNG CHUNG KẾT

Thời gian sản xuất và đăng tải video dự thi: Từ ngày 02/06/2024 đến 23:59 ngày 12/06/2024
Thời hạn bình chọn video: Từ ngày 13/06/2024 đến 23:59 ngày 23/06/2024
Cơ cấu giải thưởng: Top 20 Vòng Chung Kết tiếp tục kêu gọi bình chọn cho video dự thi để có cơ hội giành được giải thưởng là 01 suất tham gia trại hè tại Việt Nam cho học sinh và phụ huynh trị giá 70.000.000 VNĐ và tiền mặt trị giá 5.000.000 VNĐ.
Điều khoản và điều kiện

Tất cả

347 | Âu Minh Trí | Lớp 9/1 | THCS LÊ QUÝ ĐÔN, Vĩnh Long

12 lượt bình chọn

Thí sinh: Âu Minh Trí

Lớp: 9/1

Trường: THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Tỉnh/thành phố: Vĩnh Long

Nội dung video:
**ENVIRONMENT** Auckland Climate Festival is a great event for everyone to take part in and for every nation to adapt !!!Thanks for watching my video!!! *I hope you have enjoyed it and if you have, please give it a LIKE and SHARE it to your friends.* #HoidongDoiTrungUong #VSCDC #AnhnguOKO #ThieunienVietnam #Congdantoancau #sanchoitoancau #OKO

#sanchoitoancau
#OKO